Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 25-06-2021

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en ONK b.v., die zaken doet als Peaceplanet (“Peaceplanet“, “wij“, “ons“, of “onze), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://peaceplanet.eu/ website en elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de website”). U stemt ermee in dat u door de site te bezoeken, al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen. Hierin door verwijzing. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” -datum van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van het recht om specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in de herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd. op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen die jurisdictie of dat land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De Site is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties zouden zijn onderworpen aan dergelijke wetten, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich hiervoor registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendomsrecht en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken , servicemerken en daarin opgenomen logo’s (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechten wetten en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden op de site aangeboden “IN DE HUIDIGE STAAT” voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en om een kopie van een deel van de inhoud te downloaden of af te drukken waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER
Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
(1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is;
(2) u zult de juistheid van dergelijke informatie behouden en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;
(3) u bent wettelijk bevoegd en gaat ermee akkoord dat u zich aan deze gebruiksvoorwaarden houdt;
(4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont;
(5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
(6) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en
(7) uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en alle informatie te weigeren. huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan).

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Mogelijk moet u zich registreren op de site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

PRODUCTEN
We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die op de site beschikbaar zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zullen zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat de artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. De prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.

AANKOPEN EN BETALING
Wij accepteren de volgende vormen van betaling:
– Ideal, Bankcontact, Giropay, Creditcard, Klara, Pin en Contant.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in euro’s.
U stemt ermee in alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider in rekening te brengen voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of fouten in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site wordt geplaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en / of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

RETOURBELEID
Raadpleeg ons retourbeleid op de site voordat u aankopen doet.

VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de site stemt u ermee in om:
1.  Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.  Ongeautoriseerd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.  Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.  Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.  Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud ervan.  Zich bezighouden met het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.  Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te achterhalen, zoals gebruikerswachtwoorden.  Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse rapporten in van misbruik of wangedrag.  Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.  De site of de netwerken of services die met de site zijn verbonden, verstoren, verstoren of een onnodige last veroorzaken.  Poging om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.  Uw profiel verkopen of anderszins overdragen 13.  Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.  Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.  Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die de site omvat of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de site.  Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.  Onze werknemers of agenten die een deel van de Site aan u leveren, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.  Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenkennisgeving van alle inhoud.  Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.  Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van herhaalde tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van een partij van de Site of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.  Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies , of andere gelijkaardige apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms” genoemd).  Behalve als het het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruikt, start, ontwikkelt of distribueert u een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot, elke spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software. 23.  Naar onze mening ons en / of de site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.  Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

DOOR DE GEBRUIKER GEGEVEN BIJDRAGEN
De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, indienen, plaatsen, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, inhoud en materiaal naar ons of op de site distribueren of uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, grafische afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en het marktplaatsaanbod en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:
1.  De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij
2.  U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op een manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden
3.  U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op een manier die door de Site en deze gebruiksvoorwaarden
4.  Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleiden
5.  Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.  
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaal
7.  Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.  
8. Uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering en zetten niet aan, moedigen niet aan of dreigen niet met fysieke schade aan een ander.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.  
10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij.
11.  Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
12.  Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
13.  Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14.  Uw bijdragen zijn niet in strijd met of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de site of het marktplaatsaanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan resulteren onder andere in beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktplaatsaanbod te gebruiken.

LICENTIE VOOR BIJDRAGEN
Door uw bijdragen op een deel van de site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij te verlenen. volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, onthullen, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachegeheugen, openbaar uitvoeren, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel ( geheel of gedeeltelijk), en dergelijke Bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw imago en stem) te verspreiden voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of dergelijke Bijdragen op te nemen in andere werken, en sublicenties van het voorgaande toe te kennen en toe te staan. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. De
ze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing zijn, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet anderszins in uw Bijdragen zijn uitgeoefend.
Wij claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan uw bijdragen zijn gekoppeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied van de site verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.
We hebben het recht, naar eigen goeddunken,
(1) om bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen;
(2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en
(3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR REVIEWS
We kunnen u gebieden op de site aanbieden om recensies of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een recensie moet u aan de volgende criteria voldoen:
(1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld;
(2) uw recensies mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten;
(3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
(4) uw recensies mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
(5) u mag niet aangesloten zijn bij concurrenten als u negatieve recensies plaatst;
(6) u mag geen conclusies trekken over de rechtmatigheid van uw gedrag;
(7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en
(8) u mag geen campagne opzetten om anderen aan te moedigen om positieve of negatieve beoordelingen te plaatsen. We kunnen beoordelingen naar ons eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht reviews te screenen of reviews te verwijderen, zelfs niet als iemand reviews aanstootgevend of onnauwkeurig vindt.
Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om op welke manier dan ook te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden, weergeven, uitvoeren, en / of alle inhoud met betrekking tot recensies verspreiden.

INZENDINGEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod (“Inzendingen”) die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons kan worden ingesteld voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

BEHEER VAN DE SITE
We behouden ons het recht voor, maar niet de plicht, om:
(1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden;
(2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de beschikbaarheid ervan beperken of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar);
(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en
(5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site en het marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID
Wij geven om gegevens, privacy en beveiliging. Bekijk ons privacybeleid: https://peaceplanet.eu/language/nl/privacybeleid/. Door de Site of het Marketplace-aanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de Site en het Marketplace-aanbod in Nederland worden gehost. Als u de Site of het Marketplace-aanbod bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan bent u door uw voortdurende gebruik van de Site het overdragen van uw gegevens naar Nederland, en u geeft uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens over te dragen naar en te verwerken in Nederland.

DUUR EN BEËINDIGING
Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt.

ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANBIEDINGEN OP DE MARKT (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE AANBIEDINGEN OP DE MARKT BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, HEEFT GEPLAATST, IN ONZE ENIGE BESLISSING VERWIJDEREN
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten. het is verboden om te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nepnaam of een geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u mogelijk handelt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke verhaalsmogelijkheden.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om het gehele of een deel van het Marktplaatsaanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site of het marktplaatsaanbod.
We kunnen niet garanderen dat de site en het marktplaatsaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site of het Marketplace-aanbod op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktplaatsaanbod tijdens een downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als een verplichting om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet in uw land tot verblijf. Wind & Water en u komen beide overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming te verdedigen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in Nederland of in de EU land waarin u woont.

GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen
Om de oplossing te versnellen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een ‘Geschil’ en gezamenlijk de ‘Geschillen’) die door u of ons (individueel, een ‘Partij’) en gezamenlijk, de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen over een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.
Bindende arbitrage
Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij dit contract wordt beslist door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europese Hof. van Arbitrage die deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan het aannemen van deze clausule aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is Alkmaar, Nederland. De proceduretaal is Nederlands. Toepasselijke regels van materieel recht zijn Nederlands recht. Beperkingen
De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt is tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan,
(a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure;
(b) er is geen recht of autoriteit voor een Geschil om te worden beslecht op basis van class action of om gebruik te maken van class action-procedures; en
(c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil voor te leggen in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.
Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage
De partijen overeen dat de volgende geschillen niet onderhevig zijn aan het bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen bindende arbitrage:
(a) alle geschillen ter handhaving of bescherming, of betreffende de geldigheid van, intellectuele eigendomsrechten van een partij;
(b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en
(c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken. jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES
Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op het Marketplace-aanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER
DEZE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE-DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GARANTIE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE LINKS AAN DEZE SITE EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE
(1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN
(2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE,
(3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN,
(4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE,
(5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJANPAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN / OF
(6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN IETS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, BEVESTIGEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDEN GECONTROLEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WORDT GEGEVEN IN ANDERE EN ADVERTENTIEVERMELDING, OF ANDERE WEBSITE. EEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN WAAR PAS OP TE OEFENEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE INKOMSTEN, INBEGREPEN. GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VRIJWARING
U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ‘vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:
(1) uw bijdragen;
(2) gebruik van de site;
(3) schending van deze gebruiksvoorwaarden;
(4) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden;
(5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of
(6) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site bent verbonden.
Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we er kennis van nemen.

GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Een bezoek aan de Site, het sturen van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren, is elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
U STEMT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE GEGEVENS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID.
U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of op betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS IN CALIFORNIË
Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als we enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of een deel van de bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tot stand gebracht tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat we ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen bij deze gebruiksvoorwaarden om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT
Om een klacht over de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:
ONK b.v., den Burglaan 23, 1906 XK Limmen, Noord-Holland, Nederland, Telefoon: +31650501619, e-mail: johannes@peaceplanet.nl